Ladesystemer for ladbare biler - som kan vokse med behovet

Borettslag og sameier


Movel er totalleverandør av ladeanlegg spesialtilpasset behovet til borettslag og sameier. Ladestasjonen er fremtidsrettet, kraftig og passer alle typer biler. Brukere betaler for strømmen uten påslag.

Installasjon

Movel leverer ladestasjoner og system som styrer ladingen. Det vil si at bilene får maksimalt utbytte av den strømmen som er tilgjengelig og at anlegget kan vokse med behovet. Movels teknologi er i tillegg klar for to-veis strømstyring (ISO15118), som betyr at bilen kan selge strøm når den er dyr og lade når den er rimelig. Vi sikrer at ladeanlegget ikke leder til unødvendig høye driftskostnader eller har flaskehalser som skaper problemer i fremtiden. Løsningene er gjennomtenkte og rettferdige.

 

Drift

Movels drift sparer styret i boligselskapet for bekymringer. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Movel og ikke til styret.

Vi fakturerer deg med aktivt ladepunkt og du betaler kun for den strømmen du bruker.  Movel har ikke påslag på strømmen, du trenger derfor ikke å bekymre deg for at de som lader mye betaler mer enn de som lader lite. Våre tjenester påvirkes ikke av hvor mye du lader, så hvorfor skal regningen gjøre det?

Har dere spørsmål eller ønsker gratis befaring?

Kontakt oss!

 

Referanseprosjekter


Borettslag på Røa i Oslo

Borettslaget hadde flere spesielle utfordringer. Blant annet et stort antall p-plasser, strøm fra flere kilder, inntak med begrenset strøm og lav takhøyde i enkelte områder og at ventilasjon- og vannrør gikk gjennom store deler av garasjekjelleren. Garasjeanlegget ligger under fire boligblokker og er rundt 300 meter langt. Elektroinstallatøren Infratek og styret i borettslaget bidro kompetent og engasjert i prosessen. Som felles infrastruktur ble det valgt strømførende skinne. Dette er Norges første store ladesystem klargjort med ISO15118.

Totalt p-plasser: 210

Infrastruktur tilrettelagt for: 210 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 45

 

Sameie på Brekke i Oslo

I motsetning til borettslaget på Røa er sameiet på Brekke et nyere bygg med tilstrekkelig strøm tilgjengelig. Felles infrastruktur er eiet av fellesskapet, men ettersom det er et sameie er det den enkelte som eier ladepunktet. Her ble det lagt opp til kabling fra sentralt sikringsskap i garasjeanlegget til hver p-plass. Det er avsatt plass og annet utstyr som innebærer at alle p-plassene kan koble seg til uten at det er nødvendig å bytte ut sikringsskapet eller øke dimensjonene på strøminntaket.

Totalt p-plasser: 44

Infrastruktur tilrettelagt for: 44 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 8

Næring


Bedriftsparkering, hotellparkering eller parkeringsoperatør? Movel har spesialkompetanse på utvikling av trygge, kostnadseffektive og driftssikre løsninger for normallading av elbiler og ladbare hybrider i parkeringsanlegg hvor brukerne ikke har dedikerte plasser, eksisterende og prosjekt.

Systemer for lading av alle typer elbiler skaper en rekke utfordringer med hensyn til sikkerhet, tilgjengelig kraft og fordelingen av denne, samt betalingsløsninger for tjenesten.

Det er vår erfaring at ladesystemer i offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg trenger skreddersøm. Parkeringsanlegg har ulike utfordringer for å møte parkeringskundenes eller de ansattes ladebehov.

I Movel har vi engasjementet og kompetansen til å løse utfordringene og behovet din bedrift har. Har du spørsmål eller ønsker å drøfte mulige løsninger? Ønsker dere gratis befaring?

Kontakt oss!

Lading av elbil


Ladesystemet og elektroinstallasjonen er to separate leveranser

Ladesystemet omfatter laderen inkludert teknologien som muliggjør strømavlesning, kommunikasjon mellom laderne, smart fordeling av strøm, fjernstyring av ladesystemet med mer.  Elektroinstallasjonen utføres av fagkyndige installatører og inkluderer skap, sikringer, kabler og andre komponenter for strømføring.

Elektroinstallasjonen

Det er vanlig å dele elektroinstallasjonen i to, henholdsvis felles og individuell infrastruktur. Ved utbygging av ladesystem er det besparende å investere i felles infrastruktur fra første dag, slik at alle p-plassene har mulighet til å koble seg til (individuell infrastruktur) når behovet oppstår.

Kabler

Dimensjonene på strømkablene som forsyner ladepunktene bestemmer øvre grense for hvor mye strøm hver enkelt bil får. Et ladesystem er kun så kraftig og fleksibelt som sitt svakeste ledd. Riktig dimensjonering er derfor viktig for å unngå flaskehalser.

Strøm

Hvor mye strøm som gjøres tilgjengelig for anlegget, kalles et effektbudsjett. Movel har utviklet modeller for hvor mye strøm som er nødvendig, slik at alle beboerne, enten nå eller i fremtiden, kan koble seg på og få tilstrekkelig strøm for daglig kjøring. Systemet designes i utgangspunktet slik at alle ladepunktene i garasjeanlegget deler likt på den strøm som er tilgjengelig.

 

Ladesystemet

Movels og vår partner Enstos løsninger for lading er utprøvde og driftssikre og de kan vokse med behovet. Laderen kan gi mer strøm til hver bil enn lading fra en ordinær husholdningskontakt.

Om et ladepunkt skulle falle ut, vil resten av anlegget fungere upåvirket. Movel følger med på anlegget over internett, og kan responderer snarlig for å utbedre eventuelle feil.

Movels ladesystem har ulike former for styring av strøm. Det innebærer at bilene som er koblet til deler likt på effektbudsjettet. Med få biler koblet til, kan de lade maks av det bilen klarer. Det er i prinsippet ingen grense for hvor mange biler som kan lades i ett og samme anlegg. Ladesystemet kan også styres slik at kostnadene for brukerne holdes nede, noe som blir aktuelt ved innføring av variabel nettleie. Noe NVE har signalisert innført fra 2021.

Ensto

Movel leverer ladeteknologi fra Ensto OY. Ensto har godt over 9000 ladepunkter i drift rundt om i Europa, hvorav over 4500 i Norden og over 2000 i Norge. Ladepunktene er i henhold til den europeiske standarden, Mode 3 Type 2, og passer for alle typer ladbare biler.

To-veis kommunikasjon og strømføring

Ladeteknologien er fremtidsrettet og klar for Smart Grid, det vil si at ladeboksene kan leveres med hardware for industristandarden ISO 15118 – enda smartere og mer økonomisk lading. Det vil blant annet si at ladesystemet ser hvor mye strøm det er på bilens batteri og kan prioritere biler med lite strøm på batteriet. Bilen kan også selge strøm når den er dyr og lade når den er rimelig.

Dynamisk laststyring

Movels ladesystem fordeler tilgjengelig strøm likt mellom bilene. Når få biler lader får de mye strøm, opp til 22 kW. Om anlegget er fullt utbygd og alle lader samtidig i åtte timer, er alle garantert minst 50 km på batteriet.

Aktiv laststyring

Dersom det ikke er tilstrekkelig strøm i boligsammenslutningen til å forsyne alle p-plassene, har Movel teknologi som «leser» når det er ledig kapasitet i bygget – og gir den til bilene. Aktiv laststyring kan være det som skal til for å utsette eller slippe kostbar oppgradering fra nærmeste trafostasjon.

Fasebalansering

Uavhengig av spenning i det lokale distribusjonsnettet (230 eller 400 volt) bygger vi felles infrastruktur med trefase strømfordeling. Movels teknologi styrer belastningen på de ulike fasene i ladesystemet, dermed unngår vi ujevn belastning på fasene, som i verste fall kan føre til at hovedsikringen ryker. Fasebalansering sikrer også bedre utnyttelse av tilgjengelig strøm.

Rundgangs-fordeling

Elbiler har en grense for hvor lite strøm de kan lade med. Dersom ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm til at alle bilene kan lade samtidig, vil Movels systemet iverksette rundgangs-fordeling (round-robin). Det vil si en køfunksjon i systemet som tildeler hver bil en plass i køen. Bilene fremst i køen blir gitt en mengde strøm, for så å bli flyttet bakerst i køen. Alle bilene roterer slik at alle får litt og litt strøm. Over natten vil alle få strøm nok til neste dags behov.

Kontakt


Movel AS
Tordenskioldsgate 3
0160 Oslo
Org.nr.: 917 977 798

Daglig leder Per Th. Magnor
M: +47 911 55 000
E-post: magnor(at)movel.no

Prosjektleder Ole Hundstuen
M: +47 902 53 363
E-post: hundstuen(at)movel.no

Rådgiver Gunnar Alberg
M: +47 915 76 762
E-post: alberg(at)movel.no

CTO Sara Ambjørndalen
M: +47 92081066
E-post: ambjorndalen@movel.no

Om oss


Movel AS kan ta hånd om ladeanlegget fra A til Å.

Vår kompetanse er ladeanlegg for bolig og næring. Vi startet i januar 2016 med to spørsmål: «Hvem er kunden?» og «Hva ønsker kunden?»

Vi så at kunden i borettslag og sameier utgjør to kategorier med ulike roller og behov: styret og beboerne. Styret har behov for en profesjonell prosess rundt installasjonen av ladesystemet og noen som tar ansvar for driften når anlegget er installert. Beboerne ønsker forutsigbar lading og rettferdig fordeling av kostnadene.

Med dette som utgangspunkt analyserte vi alle relevante produsenter av ladeteknologi. Vi var spesielt opptatt av to faktorer: fremtidsrettet teknologi og engasjement hos menneskene bak. Dette fant vi hos Ensto.

Teknologi alene er ikke nok, den må løse reelle problemer. Derfor testet vi hvordan de ulike ladeteknologiene bidro til å kunne løse den enkelte brukers behov for lading, og fellesskapets behov for ryddighet og rettferdig fordeling av kostnader. Samtidig har vi jobbet med å etablere gode interne rutiner og systemer for kvalitetskontroll.

Movel har fremtidsrettet teknologi, og kompetente og engasjerte samarbeidspartnere.

 

 

Bestill abonnement her!


Husk at felt med * er obligatoriske

Står på ladeboksen din
Står på brikken om du har en
Ved fast ladepunkt trenger du ladebrikke for å forsikre deg om at bare du kan lade der.
Kun relevant om abonnementet skal faktureres noen andre enn brukeren av ladeboksen
AVTALEVILKÅR
om leveranse av strøm til ladbare kjøretøy og tilleggstjenester
1. PARTENE
Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Movel AS, org nr. 917 977 798,
Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo ("Movel"); og Brukeren som angitt bestillingen.

2. BAKGRUNN
Signert bestillingsskjema og avtalevilkårene utgjør samlet Brukeravtalen som regulerer
Movels leveranse av strøm og tilleggstjenester til Bruker av ladesystem for kjøretøy
("Tjenesten"). Brukeravtalen forutsetter at Brukeren eier eller har bruksrett til
ladepunktet.
Leveranse, installasjon og drift av ladesystemet er regulert i henholdsvis en Drifts-, Kjøpsog Installasjonsavtale mellom Movel og boligsammenslutningen som Brukeren er
tilknyttet.

3. HVA TJENESTEN OMFATTER
Lading
Om ikke eier av anlegget har valgt noe annet, skal Movel levere strøm til Brukerens
ladepunkt.
Prislisten for de ulike driftsløsningene er inntatt som vedlegg 2. I tillegg til de faste
kostnadene blir Brukeren fakturert for det faktiske forbruket av kraft og nettleie. Movel
kjøper strøm med opprinnelsesgaranti og søker å oppnå konkurransedyktige priser på
strøm. Movel viderefakturerer Bruker for kostnadene til strøm og nettleie uten påslag.
Brukeren kan følge eget forbruk på Min Side (punkt 3.2 nedenfor).
Adgang til nettportal
Bruker skal få tilgang til Min Side på Movels nettportal. Brukeren vil bli tildelt brukernavn
og passord for innlogging. Nettportalen vil blant annet gi Bruker anledning til å følge med
på strømforbruk.
Åpning/stengning av ladepunkt
Adgangskontroll skjer via RFID-kort og nettportalen. Movel kan etter nærmere avtale med
Brukeren utstede RFID-kort for åpning/stenging av ladepunktet og aktivere dette.
Kundeservice
Bruker kan kontakte Movels kundeservice på hverdager mellom 07:00 – 21:00.
Epost: post@movel.no
Telefon: +47 475 04 041

4. BETALING
Pris og fakturering
Prisene er basert på boligselskapets valg av driftsløsning og fremgår av vedlegg 2. Prisene
for drift kan variere mellom de enkelte boligselskapene på grunn av ulike forutsetninger
for Tjenesten.
Boligselskapet avgjør fordelingen av de faste kostnadene som fastledd etc. Bruker vil bli
fakturert halvårlig (mars og september) for Tjenesten og for de variable kostnadene
knyttet til leveranse av strøm. Tjenesten forhånds-faktureres, variable kostnader etterfaktureres.
Faktura har 14 dagers betalingsfrist.
Kredittvurdering
Movel har rett til å foreta en eller flere kredittvurderinger av Brukeren.

5. BRUKERENS ANSVAR
Opplysningsplikt
Bruker skal snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for
kundeforholdet til Movel.
Ansvar for skade
Ladepunktet er kun tillat brukt for standarden mode 3. Brukeren skal behandle
ladesystemet med varsomhet og i overensstemmelse med instruksjonsmanualer mv.
Brukeren bærer selv, overfor eier av systemet, risikoen for skade Brukeren eller noen han
er ansvarlig for, påfører systemet.
Ansvar for strømforbruk
Brukeren er ansvarlig for alt strømforbruk tilknyttet ladepunktet. Dette gjelder uavhengig
av årsak, herunder om forbruket skyldes urettmessige bruk fra tredjepersoner.
Tap av kort
Brukeren skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord oppbevares på en
betryggende måte. Ved tap eller skade på personlig kort vil Movel, etter varsel fra Kunden,
sperre abonnementet og, dersom Brukeren ønsker, utlevere nytt kort mot gebyr i henhold
til gjeldende prisliste (vedlegg 2). I perioden abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig
abonnementsavgift.

6. BRUKERENS MISLIGHOLD
Ved betalingsmislighold vil purring bli sendt med en 14 dagers frist til å betale. Dersom
fristen ikke overholdes kan Movel uten ytterligere varsel stenge for videre bruk av tjenester
inntil all gjeld til Movel er innfridd.
Movel kan også stenge for bruk av tjenester etter denne Avtalen dersom Brukeren ikke har
gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, benytter ladesystemet til annet enn lading av
kjøretøy som ladepunktet er tilpasset for, utsetter ladesystemet for skade,
driftsforstyrrelser og/eller annet misbruk, eller på annen måte misligholder Brukeravtalen.
Ved gjenåpning etter slik stans har Movel rett til å belaste Brukeren et gjenåpningsgebyr i
henhold til gjeldende prisliste (vedlegg 2).
Movel kan heve Brukeravtalen ved vesentlig mislighold. Movel kan også heve
Brukeravtalen etter at Brukeren er gitt rimelig frist til å rette opp i misligholdet.

7. MOVELS MISLIGHOLD
Feil og mangler på anlegget
Movels ansvar for feil og mangler på ladesystemet reguleres av Kjøps- og
Installasjonsavtalen(e).
Brukerens reklamasjonsplikt
Brukeren taper sin rett til å gjøre en mangel ved Tjenesten gjeldende dersom Brukeren
ikke reklamerer innen rimelig tid.
Hvis Bruker melder om feil som ligger utenfor Movel ansvarsområde, og Bruker burde ha
forstått dette, kan Movel kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Movels
feilsøking.
Erstatning ved mislighold
Brukeren kan kreve erstatning for det direkte økonomiske tap han lider som følge av Movels
mislighold av Brukeravtalen, med mindre misligholdet skyldes hindring utenfor Movels
kontroll som Movel ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden
eller å unngå eller overvinne følgene av.
Dersom misligholdet skyldes Movels leveranse, installasjon og drift av ladesystemet, kan
brukeren kun kreve erstatning for tap etter avsnittet ovenfor, dersom Movel er ansvarlig
eller har risikoen for forholdet overfor boligsammenslutningen/Brukeren etter Drifts-,
Kjøps- og/eller og Installasjonsavtalen.
Movel kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap som følge av strømbrudd
eller andre forstyrrelser i den eksterne krafttilførselen til ladesystemet. Ved strømbrudd
over en periode på 24 timer eller mer vil Brukeren bli godskrevet en forholdsmessig andel
abonnementsprisen for perioden ladepunktet ikke kan benyttes.
Movel kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, herunder tap
som følge av at ladepunktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt. Dette gjelder blant annet
tap som Brukeren måtte bli påført ved at det ladbare kjøretøyet ikke kan benyttes som
tiltenkt.
Erstatning ved skade på person eller eiendom
Movels ansvar for skader er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som kan
kreves dekket av Movels ansvarsforsikring.

8. STENGNING AV SIKKERHETSMESSIGE ÅRSAKER MV.
Dersom det kreves av boligsammenslutningen eller netteier, av hensyn til sikkerheten eller
funksjonaliteten i strømnettet, eller dersom Brukeren har et unormalt høyt forbruk av
strøm, kan Movel koble ned Brukerens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Bruker
skal i slike tilfeller informeres om nedkoblingen uten ugrunnet opphold etter stenging.

9. BRUKSBEGRENSNINGER OG ENDRINGER I STRØMNETT MV.
Movel har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer
i krafttilførselen eller Tjenesten for øvrig, dersom det anses nødvendig av tekniske,
driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, herunder ved offentlige vedtak eller andre
regulatoriske forhold. Movel har ikke ansvar for kostnader, tap eller andre ulemper som
Bruker blir påført som følge av slike tiltak.

10. PERSONOPPLYSNINGER
Movel bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med Brukeravtalen til å
administrere kundeforholdet og gjennomføre leveransen, herunder ytelsene etter
Driftsavtalen. Movel plikter å behandle personopplysningene i henhold til gjeldende lover
og forskrifter.

11. ENDRINGER AV PRISER OG VILKÅR
Movel har rett til å endre priser (vedlegg 2) og andre vilkår for Tjenesten med 3 måneders
skriftlig varsel før endringen trer i kraft. Endring av pris skal stå i rimelig forhold til Movels
samlede kostnader. Ved endring av pris eller andre vilkår for Tjenesten kan Brukeren si
opp Brukeravtalen jf. punkt 13 nedenfor.

12. OVERDRAGELSE
Bruker kan etter skriftlig varsel og samtykke fra Movel, overdra Brukeravtalen til andre
privatpersoner. Ny bruker må fylle ut informasjon i bestillingsskjemaet og tiltrer
Brukeravtalen ved oversendelse til Movel.

13. AVTALENS IKRAFTTREDEN OG OPPHØR
Brukeravtalen trer i kraft når avtalen er signert og ladestasjonen er gjort tilgjengelig for
Brukeren.
Avtalen forutsetter at boligsammenslutningen som Brukeren er tilknyttet har inngått
Driftsavtale med Movel. Dersom boligsammenslutningen sier opp Driftsavtalen, vil denne
Avtalen opphøre på samme tidspunkt som Driftsavtalen.
Brukeren kan skriftlig si opp Avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper
fra første dag i måneden etter oppsigelse fant sted.
Movel kan skriftlig si opp Avtalen med 3 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra
første dag i måneden etter oppsigelse fant sted.
Brukeren kan stoppe abonnement midlertidig med én måneds skriftlig varsel. Fristen
regnes fra den første dagen i måneden etter varselet fant sted. Bruker vil bli belastet et
gebyr for stenging/gjenåpning i henhold til gjeldende prisliste.

14. TVISTER MV.
Brukeravtalen reguleres av norsk rett.

Bestill gratis befaring


Si gjerne litt om antall p-plasser, garasjeanlegg og hva dere har av ideér