Ladesystemer for ladbare biler - som kan vokse med behovet

Bestill befaring her!

Borettslag og sameier


Movel er totalleverandør av ladeanlegg spesialtilpasset behovet til borettslag og sameier. Ladestasjonen er fremtidsrettet, kraftig og passer alle typer biler. Brukere betaler for strømmen uten påslag.

Installasjon

Movel leverer ladestasjoner og system som styrer ladingen. Det vil si at bilene får maksimalt utbytte av den strømmen som er tilgjengelig og at anlegget kan vokse med behovet. Movels teknologi er i tillegg klar for to-veis strømstyring (ISO15118), som betyr at bilen kan selge strøm når den er dyr og lade når den er rimelig. Vi sikrer at ladeanlegget ikke leder til unødvendig høye driftskostnader eller har flaskehalser som skaper problemer i fremtiden. Løsningene er gjennomtenkte og rettferdige.

 

Drift

Movels drift sparer styret i boligselskapet for bekymringer. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Movel og ikke til styret.

Vi fakturerer deg med aktivt ladepunkt og du betaler kun for den strømmen du bruker.  Movel har ikke påslag på strømmen, du trenger derfor ikke å bekymre deg for at de som lader mye betaler mer enn de som lader lite. Våre tjenester påvirkes ikke av hvor mye du lader, så hvorfor skal regningen gjøre det?

Har dere spørsmål eller ønsker gratis befaring?

Kontakt oss!

 

Referanseprosjekter


Borettslag på Røa i Oslo

Borettslaget hadde flere spesielle utfordringer. Blant annet et stort antall p-plasser, strøm fra flere kilder, inntak med begrenset strøm og lav takhøyde i enkelte områder og at ventilasjon- og vannrør gikk gjennom store deler av garasjekjelleren. Garasjeanlegget ligger under fire boligblokker og er rundt 300 meter langt. Elektroinstallatøren Infratek og styret i borettslaget bidro kompetent og engasjert i prosessen. Som felles infrastruktur ble det valgt strømførende skinne. Dette er Norges første store ladesystem klargjort med ISO15118.

Totalt p-plasser: 210

Infrastruktur tilrettelagt for: 210 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 45

 

Sameie på Brekke i Oslo

I motsetning til borettslaget på Røa er sameiet på Brekke et nyere bygg med tilstrekkelig strøm tilgjengelig. Felles infrastruktur er eiet av fellesskapet, men ettersom det er et sameie er det den enkelte som eier ladepunktet. Her ble det lagt opp til kabling fra sentralt sikringsskap i garasjeanlegget til hver p-plass. Det er avsatt plass og annet utstyr som innebærer at alle p-plassene kan koble seg til uten at det er nødvendig å bytte ut sikringsskapet eller øke dimensjonene på strøminntaket.

Totalt p-plasser: 44

Infrastruktur tilrettelagt for: 44 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 8

Næring


Bedriftsparkering, hotellparkering eller parkeringsoperatør? Movel har spesialkompetanse på utvikling av trygge, kostnadseffektive og driftssikre løsninger for normallading av elbiler og ladbare hybrider i parkeringsanlegg hvor brukerne ikke har dedikerte plasser, eksisterende og prosjekt.

Systemer for lading av alle typer elbiler skaper en rekke utfordringer med hensyn til sikkerhet, tilgjengelig kraft og fordelingen av denne, samt betalingsløsninger for tjenesten.

Det er vår erfaring at ladesystemer i offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg trenger skreddersøm. Parkeringsanlegg har ulike utfordringer for å møte parkeringskundenes eller de ansattes ladebehov.

I Movel har vi engasjementet og kompetansen til å løse utfordringene og behovet din bedrift har. Har du spørsmål eller ønsker å drøfte mulige løsninger? Ønsker dere gratis befaring?

Kontakt oss!

Lading av elbil


Ladesystemet og elektroinstallasjonen er to separate leveranser

Ladesystemet omfatter laderen inkludert teknologien som muliggjør strømavlesning, kommunikasjon mellom laderne, smart fordeling av strøm, fjernstyring av ladesystemet med mer.  Elektroinstallasjonen utføres av fagkyndige installatører og inkluderer skap, sikringer, kabler og andre komponenter for strømføring.

Elektroinstallasjonen

Det er vanlig å dele elektroinstallasjonen i to, henholdsvis felles og individuell infrastruktur. Ved utbygging av ladesystem er det besparende å investere i felles infrastruktur fra første dag, slik at alle p-plassene har mulighet til å koble seg til (individuell infrastruktur) når behovet oppstår.

Kabler

Dimensjonene på strømkablene som forsyner ladepunktene bestemmer øvre grense for hvor mye strøm hver enkelt bil får. Et ladesystem er kun så kraftig og fleksibelt som sitt svakeste ledd. Riktig dimensjonering er derfor viktig for å unngå flaskehalser.

Strøm

Hvor mye strøm som gjøres tilgjengelig for anlegget, kalles et effektbudsjett. Movel har utviklet modeller for hvor mye strøm som er nødvendig, slik at alle beboerne, enten nå eller i fremtiden, kan koble seg på og få tilstrekkelig strøm for daglig kjøring. Systemet designes i utgangspunktet slik at alle ladepunktene i garasjeanlegget deler likt på den strøm som er tilgjengelig.

 

Ladesystemet

Movels og vår partner Enstos løsninger for lading er utprøvde og driftssikre og de kan vokse med behovet. Laderen kan gi mer strøm til hver bil enn lading fra en ordinær husholdningskontakt.

Om et ladepunkt skulle falle ut, vil resten av anlegget fungere upåvirket. Movel følger med på anlegget over internett, og kan responderer snarlig for å utbedre eventuelle feil.

Movels ladesystem har ulike former for styring av strøm. Det innebærer at bilene som er koblet til deler likt på effektbudsjettet. Med få biler koblet til, kan de lade maks av det bilen klarer. Det er i prinsippet ingen grense for hvor mange biler som kan lades i ett og samme anlegg. Ladesystemet kan også styres slik at kostnadene for brukerne holdes nede, noe som blir aktuelt ved innføring av variabel nettleie. Noe NVE har signalisert innført fra 2021.

Ensto

Movel leverer ladeteknologi fra Ensto OY. Ensto har godt over 9000 ladepunkter i drift rundt om i Europa, hvorav over 4500 i Norden og over 2000 i Norge. Ladepunktene er i henhold til den europeiske standarden, Mode 3 Type 2, og passer for alle typer ladbare biler.

To-veis kommunikasjon og strømføring

Ladeteknologien er fremtidsrettet og klar for Smart Grid, det vil si at ladeboksene kan leveres med hardware for industristandarden ISO 15118 – enda smartere og mer økonomisk lading. Det vil blant annet si at ladesystemet ser hvor mye strøm det er på bilens batteri og kan prioritere biler med lite strøm på batteriet. Bilen kan også selge strøm når den er dyr og lade når den er rimelig.

Dynamisk laststyring

Movels ladesystem fordeler tilgjengelig strøm likt mellom bilene. Når få biler lader får de mye strøm, opp til 22 kW. Om anlegget er fullt utbygd og alle lader samtidig i åtte timer, er alle garantert minst 50 km på batteriet.

Aktiv laststyring

Dersom det ikke er tilstrekkelig strøm i boligsammenslutningen til å forsyne alle p-plassene, har Movel teknologi som «leser» når det er ledig kapasitet i bygget – og gir den til bilene. Aktiv laststyring kan være det som skal til for å utsette eller slippe kostbar oppgradering fra nærmeste trafostasjon.

Fasebalansering

Uavhengig av spenning i det lokale distribusjonsnettet (230 eller 400 volt) bygger vi felles infrastruktur med trefase strømfordeling. Movels teknologi styrer belastningen på de ulike fasene i ladesystemet, dermed unngår vi ujevn belastning på fasene, som i verste fall kan føre til at hovedsikringen ryker. Fasebalansering sikrer også bedre utnyttelse av tilgjengelig strøm.

Rundgangs-fordeling

Elbiler har en grense for hvor lite strøm de kan lade med. Dersom ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm til at alle bilene kan lade samtidig, vil Movels systemet iverksette rundgangs-fordeling (round-robin). Det vil si en køfunksjon i systemet som tildeler hver bil en plass i køen. Bilene fremst i køen blir gitt en mengde strøm, for så å bli flyttet bakerst i køen. Alle bilene roterer slik at alle får litt og litt strøm. Over natten vil alle få strøm nok til neste dags behov.

Kontakt


Movel AS
Tordenskioldsgate 3
0160 Oslo
Org.nr.: 917 977 798

Daglig leder Per Th. Magnor
M: +47 911 55 000
E-post: magnor(at)movel.no

Prosjektleder Ole Hundstuen
M: +47 902 53 363
E-post: hundstuen(at)movel.no

Rådgiver Gunnar Alberg
M: +47 915 76 762
E-post: alberg(at)movel.no

CTO Sara Ambjørndalen
M: +47 92081066
E-post: ambjorndalen@movel.no

Bestill gratis befaring


Si gjerne litt om antall p-plasser, garasjeanlegg og hva dere har av ideér