Om oss


Movel AS kan ta hånd om ladeanlegget fra A til Å.

Vår kompetanse er ladeanlegg for bolig og næring. Vi startet i januar 2016 med to spørsmål: «Hvem er kunden?» og «Hva ønsker kunden?»

Vi så at kunden i borettslag og sameier utgjør to kategorier med ulike roller og behov: styret og beboerne. Styret har behov for en profesjonell prosess rundt installasjonen av ladesystemet og noen som tar ansvar for driften når anlegget er installert. Beboerne ønsker forutsigbar lading og rettferdig fordeling av kostnadene.

Med dette som utgangspunkt analyserte vi alle relevante produsenter av ladeteknologi. Vi var spesielt opptatt av to faktorer: fremtidsrettet teknologi og engasjement hos menneskene bak. Dette fant vi hos Ensto.

Teknologi alene er ikke nok, den må løse reelle problemer. Derfor testet vi hvordan de ulike ladeteknologiene bidro til å kunne løse den enkelte brukers behov for lading, og fellesskapets behov for ryddighet og rettferdig fordeling av kostnader. Samtidig har vi jobbet med å etablere gode interne rutiner og systemer for kvalitetskontroll.

Movel har fremtidsrettet teknologi, og kompetente og engasjerte samarbeidspartnere.