Referanseprosjekter


Borettslag på Røa i Oslo

Borettslaget hadde flere spesielle utfordringer. Blant annet et stort antall p-plasser, strøm fra flere kilder, inntak med begrenset strøm og lav takhøyde i enkelte områder og at ventilasjon- og vannrør gikk gjennom store deler av garasjekjelleren. Garasjeanlegget ligger under fire boligblokker og er rundt 300 meter langt. Elektroinstallatøren Infratek og styret i borettslaget bidro kompetent og engasjert i prosessen. Som felles infrastruktur ble det valgt strømførende skinne. Dette er Norges første store ladesystem klargjort med ISO15118.

Totalt p-plasser: 210

Infrastruktur tilrettelagt for: 210 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 45

 

Sameie på Brekke i Oslo

I motsetning til borettslaget på Røa er sameiet på Brekke et nyere bygg med tilstrekkelig strøm tilgjengelig. Felles infrastruktur er eiet av fellesskapet, men ettersom det er et sameie er det den enkelte som eier ladepunktet. Her ble det lagt opp til kabling fra sentralt sikringsskap i garasjeanlegget til hver p-plass. Det er avsatt plass og annet utstyr som innebærer at alle p-plassene kan koble seg til uten at det er nødvendig å bytte ut sikringsskapet eller øke dimensjonene på strøminntaket.

Totalt p-plasser: 44

Infrastruktur tilrettelagt for: 44 p-plasser

Ladepunkter fra første dag: 8