Ofte stilte spørsmål

Jeg har mottatt tilbud fra Movel om anlegg. Hva er forskjellen på «Felles infrastruktur» og «Individuell infrastruktur»?

Felles infrastruktur: Den delen av installasjonen som er påkrevet for at én eller flere ladestasjoner kan etableres. Kostnaden til felles infrastruktur er det vanligvis fellesskapet som dekker.

Individuell infrastruktur: Den delen av installasjonen er knyttet direkte til den enkelte p-plass. Dette kan omfatte kabling for strøm og data fra fordelingsskap/skinne/dataskap. Oppgitt pris er per individuelle p-plass og betales av beboeren som ønsker ladepunkt.

Back to Index

Vi ønsker å få tilbud på installasjon og drift av ladeanlegg.

Da kan du bestille befaring og få tilbud ved å følge denne lenken og fylle ut skjemaet.

 

Back to Index

Hva er aktiv laststyring og hva er fordelen med det?

Dersom det ikke er tilstrekkelig strøm i boligsammenslutningen til å forsyne alle p-plassene, har Movel teknologi som «leser» når det er ledig kapasitet i bygget – og gir den til bilene. Aktiv laststyring kan være det som skal til for å utsette eller slippe kostbar oppgradering fra nærmeste trafostasjon.

Back to Index

Hva er dynamisk laststyring og hva er fordelen med det?

Dynamisk laststyring sikrer effektiv bruk av tilgjengelig strøm i anlegget. Ladestrømmen deles likt mellom bilene. Dersom ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm til at alle bilene kan lade samtidig, vil Movels systemet iverksette rundgangsfordeling. Det vil si en køfunksjon i systemet som tildeler hver bil en plass i køen. Bilene fremst i køen blir gitt en mengde strøm, for så å bli flyttet bakerst i køen. Alle bilene roterer slik at alle får ladestrøm. Over natten vil alle få strøm nok til neste dags behov.

 

Back to Index

Hva inkluderer driften fra Movel?

Movels drift sparer styret i boligselskapet for bekymringer og arbeid. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Movel og ikke til styret. Driften inkluderer smart strømstyring og automatisk oppdatering av programvaren i ladestasjonene. I tillegg tar vi oss av avregning og fakturering av strømforbruk.

Back to Index

Hva koster driften til Movel?

Movel har ingen påslag på strømmen, og fakturerer kun for faktisk forbruk. Vi tilbyr et abonnement for de som er aktive brukere av ladepunktet sitt på 59 kr/mnd.

 

Back to Index

Jeg har fått ansvar for å skaffe ladeanlegg for el-bil i boligselskapet. Hva burde jeg tenke på?

Godt spørsmål! Det kan være mye å sette seg inn i. Her gir vi deg tips.

Back to Index

Movel er drifter av ladeanlegget i mitt boligselskap og jeg ønsker å bestille montering av lader. Hvor gjør jeg dette?

Vennligst send en mail til post@movel.no.

Back to Index

Jeg har problemer med å lade. Hvem skal jeg kontakte?

Ring vår service telefon på 47 50 40 41.

Back to Index

Hvor mye kan jeg forventes å bli fakturert?

Vi har ingen påslag på strømforbruk, og abonnement koster 59 kr/mnd. Med et gjennomsnittlig forbruk på 167 kWh/mnd blir det rundt 217 kr/mnd. Fakturaen vil da bestå av 6 måneders strømforbruk pluss abonnementkostnaden i samme periode.

Back to Index

Jeg er abonnement, men jeg har ikke fått faktura!

Vi fakturer to ganger i året. Dette skjer medio mars og september.

 

Back to Index

Hvordan låser jeg kabelen til ladeboksen?

 

Gå inn på ‘Innstillinger’. Trykk kabellås på.

Back to Index

Hvordan stenger jeg ladepunktet mitt når jeg skal på ferie?

Gå inn på ‘Innstillinger’. Trykk ladeboks av.

 

Back to Index

Hvordan følger jeg med på ladesesjonene mine?

Gå inn på ‘Mitt forbruk’. Finn måneden for ladesesjonen og trykk ‘+’-symbolet for å se detaljer.

Back to Index

Hvordan får jeg oversikt over forbruket mitt?

Gå inn på ‘Mitt forbruk’. Her kan du følge med på ditt månedlige forbruk.

Back to Index

Hva bruker jeg Min Side til?

Her kan du blant annet følge med på forbruk og ladesesjonene dine.

Hvis du skal være borte over lengere tid kan du stenge ladepunktet ditt fra app-en. Denne funksjonaliteten skal (burde) IKKE brukes til daglig og er ikke integrert med ladebrikken.

For å forhindre at noen tar kabelen din kan du låse den fast i laderen i web app-en.

Back to Index

Hva koster en ladebrikke?

Den er gratis! Hvis du vil ha en ekstra koster det 150 kr.

Back to Index

Jeg har en ladebrikke fra Elbilforeningen. Kan jeg bruke denne på laderen min?

Ja, det kan du. Skriv inn rfid-en når du bestiller abonnement så fikser vi resten.

Back to Index

Hva bruker jeg ladebrikke til?

Dette er for å få tilgang til laderen og starte ladingen til daglig bruk. Vi anbefaler å IKKE bruke web app-en til dette.

Back to Index

Jeg har en lader i et anlegg Movel drifter. Hvordan kommer jeg i gang med ladingen?

For å bli en aktiv bruker må du bestille abonnement. Det kan du gjøre her.

Back to Index